6.1.2 Operatori

În expresia a+b : a și b sunt operanzi iar + este operator

Operatorii se împart în mai multe categorii:

OPERATORI ARITMETICI

Sunt utilizaţi în expresii matematice la fel ca în algebră expfc.0

+ adunare

– scădere

* înmulțire

/ împărțire

% modulo(restul împărțirii întregi)

++ incrementare

— decrementare

+= (a+=b echivalent cu a=a+b)

-=

*=

Operatorii aritmetici se folosesc doar cu variabile tipul int sau char(care este un subtip al tipului int)

OPERATORI RELAȚIONALI

== egalitate

!= diferit

> mai mare

< mai mic

>= mai mare sau egal

<= mai mic sau egal

OPERATORI LOGICI

&& – și logic

|| – sau logic

! – not