6.1.1 Tipuri de date

Java împarte tipurile de date în doua categorii: tipuri primitive şi tipuri referinţa(orientate pe obiecte, definite de clase). Java porneşte de la premiza că ’’orice este un obiect”, prin urmare tipurile de date ar trebui sa fie de fapt definite de clase şi toate variabilele ar trebui sa memoreze instanţe ale acestor clase (obiecte). In principiu acest lucru este adevarat, însă, pentru usurința programării, mai există si asa numitele tipurile primitive de date(numite și elementare sau simple, care nu sunt orientate pe obiecte):

Tipurile de date primitive sunt:

boolean – Pot reține valorile true sau false

byte – Întreg reprezentat pe biți

char – Poate reține un singur caracter din codul ASCII

double – Reține numere reale.Poate reține 15 cifre zecimale

float – Reține numere reale.Poate reține 7 cifre zecimale

int – Reține numere întregi din intervalul [-2,147,483,648 , +2,147,483,647]

long – Reține numere întregi din intervalul [ -9,223,372,036,854,775,808 , +9,223,372,036,854,775,807]

short – Reține numere întregi din intervalul [ -32,768 , + 32,767]